<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Nǔwalɔ́ gěgé xokple dó fùn àhwan xá dǒ

Uploaded 1 year ago | Loading

GBehan nyanya nuwadomɛtɔ́ e é nɔ́ ylɔ́ ɖɔ dǒ ɔ, nɔ́ hɛn nǔ gble ɖo jinukún lɛ́ wu taun ɖo àyikùngban kúkú lɛ́ ji, bɔ e jɛ́xa ɖɔ é ní fun àhwan lɛ́ do kpɔ́. Ɖo élɔ e mì ná kpɔ́n e mɛ̀ ɔ́, mì ná kplɔ́n nǔ e wutu wɛ e ɖo taji ɖe ɖɔ mì ní xo nuwalɔ́ ahwanfunfun tɔ́n atɔ̀n kple dó kpɔ́ nú e hwe bǐ ɔ́, dó ɖekan kpo nú dǒ, bonú abɔkún, likún, gbade abi mɔlínkún ná dó ná sinsɛn ɖagbe gégé. 

Current language
Fon
Produced by
Agro-Insight, ICRISAT, UACT
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

Recent Videos

With thanks to our sponsors