<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Ukubika utusabi mu cishiba

Uploaded 3 years ago | Loading

Utwana twesabi tatwakosa. Tufwile ukusendwa, ukusungwa nokulya bwino pakukwata ubusomboshi ubusuma.Ukubomfya icishiba catwana twesabi, isabi lilakula bwino, mukashitisha bwino nokupanga ubukumu.

Current language
Bemba
Categories
Produced by
AIS, MSSRF, WOTR
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors