<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Ang isda pagkaon sang tao kag pag kaon man sang isda

Uploaded 4 months ago | Loading

Anu ang plankton, kag paanu maka bulig  makapadamo sanf plankton ? paagi sa mga expereince sang mga taga Bangladesh fishermen maka hambal kung paanu ma mapanami ang qualidad sang tubig sa punong  kag paanu ka impotanti ang supplementary feeding  para mas ma mapanami ang pag padamu sang mga isda

Current language
Hiligaynon
Categories
Produced by
Agro-Insight, Countrywise Communication, Digital Green, IRRI, NARC, Shushilan
Share this video:

With thanks to our sponsors