<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Ang pagbuya sang fingerlings sa nursery sa punong

Uploaded 1 month ago | Loading

Halalungan ang mga fingerlings. E-byahe, putson kag mayo nga pagpaka-on  para malab-ot ang dako nga harvest.  Kung indi, mamirdahan ka sang kuarta nga imo gin-invest.  Kung may nursery makapadako ka sang kalidad nga fingerlings kag dako nga ginansya.

Current language
Hiligaynon
Categories
Produced by
AIS, MSSRF, WOTR
Share this video:

With thanks to our sponsors