<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

E ni mɔ hwevi bo ɖu nǔ bonu hwevi ɖesu ni mɔ nǔ bo ɖu

Uploaded 1 year ago | Loading

Ani ka sìnnukunmɛ̀’tinvi bɔ etɛ wutu wɛ e ná dógǎn b’ɛ́ ná súkpɔ ? Glesi nǔnywɛ́ kpe Bangladesh tomɛ̀ tɔn ɖé lɛ́ ɖo léé ye nɔ́ kpe nukun hwedosìn hɛnnumɛ tɔn lɛ́ wu gbɔn e xó ɖɔ nú mǐ wɛ, kpodo nǔ e wutu wɛ nuɖuɖu ajɔxanu kpe ganji níná ɔ́ kpan ɖo taji e, bonu hwevi na do lɛ jɛ hwevi jí. 

Current language
Fon
Categories
Produced by
Agro-Insight, Countrywise Communication, Digital Green, IRRI, NARC, Shushilan
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

Recent Videos

With thanks to our sponsors