<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Mangòbàn gèrèfe bɔkùbu

Uploaded 1 year ago | Loading

Gèrèfe bɔkùbu bu nɛɛwà a dãà dɛ̀ku kpɛma sua a da a mani dã̀rù garun mi dãa tera ta kon sãa dɛ̀ke yen nuu kpaàru yera ba rà nɛ gèrèfe bɔkìo. Dɛ̀ku kpɛ̃ma yè ba mà mani bɔkìo wi sɔɔ, yera ba rà soku gèrèfɔ̃. Ya rà sèewà yu kìkii ko ya n dã̀run wii kpĩrɔ kpɛɛ.

Current language
Bariba
Produced by
Practical Action, Bangladesh and Nepal, Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB)
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors