<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Kawokeledwe katsabola

Uploaded 7 years ago | Loading

Mbande zanthanzi ndi zopilila kumatenda ndi chiyambi cha mbewu ya tsabola yabwino. Kuti tichepetse chiwelengelo cha mbande zomwe zimafa powokela, tiyenela kusata njira zabwino: pamene tikukonzo nazale, pamene tikukonza dimba kapena munda wa mbewu zathu, komanso pamene tikuwokelambande zathu.

Current language
Chichewa / Nyanja
Produced by
Agro-Insight
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors