<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Kupwelelera makola tomato

Uploaded 3 years ago | Loading

Tomato wakwamba kutchujuka usange mwakolola. Chiwemi icho mungachita kuti waleke kutchujuka, nkhulondezga nthowa izo zikuchepeska kunangika. Chisisi chakusanga tomato wapachanya kukwamba na wakuphyola. Pala wangamukola makola, tikuwa na tomato muwemi.

Current language
Tumbuka
Produced by
Countrywise Communication
Share this video:

With thanks to our sponsors