<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

ukusunga bwino kwa mate mate or tomatoe

Uploaded 2 years ago | Loading

Elyofye mwaswa tomatoe wenu ubusuma bwaiko ninshi bwaya bulechepa, moneni ukutila mwakonka efichitwa fisuma mukuyemfya ubusama bwa tomatoe nokuitalusha kububi.Infungulogo yakukwata tomatoe isuma iya kushitisha yifwile yayambila pakuswa.. ngatwachefya ububi bonse echingafwilishakofye.

Current language
Bemba
Produced by
Countrywise Communication
Share this video:

With thanks to our sponsors