<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Ang sesame amo ang tanom nga gina patubo para sa iya nga liso

Uploaded 4 months ago | Loading

Dasig pa tubuon ang sesame. Pero ang indi maayo nga pag ani, kag pag pa tinir maka nubo sang iya kalidad. Kung tam an na ka-luto ang sesame sa uma pa lang, ga litik kag ga abri ang ila tipaka kag mag kala dagdag. Damu nga liso kag kwarta ang usik sa imo. Mga bato, balas kag mga sagbot dasig lang ma impon sa sesame kag maka apekto sa presyo. Sa ini nga palaggwaon, makabalo kita kung paano pag ani, pag giik kag pag patinir para ma sigurado ang maayo nga kalidad.

Current language
Hiligaynon
Produced by
Countrywise Communication
Share this video:

With thanks to our sponsors