<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Pag dipara sang mga local nga manok

Uploaded 4 months ago | Loading

Butangan mo sang hapin, ukon mga na reso nga kahoy ukon mga laya  hilamon para maging komportable sila mangitlog .ini makabullig sila sa pagpabuhin sang mga masakit kag chansa nga maka angkon sang mga parasites. Pero ini nga magagmay nga mga parasite insects indi lang ini ang problema . sa sulod sang pila ka semana ang mga piso dpat naga butang sa safety nga kurungan  ma protektahan sila sa mga pweede makakaon sila kag  sa kawatan kag para indi sila madula. may mga bagay nga dasig hapus kag baratu nga mga paagi nga maka bulig mapanami kag mapadaku ang local nga manok , ka pwede mu mapakaon sa imo pamilya kag mataas ang imo kita .

Current language
Hiligaynon
Produced by
NASFAM, NOGAMU, Egerton University, ATC/UNIDO, Songhaï Centre
Share this video:

With thanks to our sponsors