<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Ny fitantanana ireo aretin’ny tongolo

Uploaded 10 months ago | Loading

Maniry tsara amin’ny toetr’andro samihafa ny tongolo saingy amin’ny vanim-potoana avy orana, dia mora andairan’aretina kokoa izy. Mety hamoritra ny raviny ny aretin’ny tongolo ary mampihena ny vokatra azo. Mety hiparitaka manerana ny tany, na ny masomboly na ny vokatra sisa nifindrany ny aretina.

Current language
Malagasy
Produced by
Agro-Insight
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors