<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

wuburun gbàre kɔ̀kɔ̀nun kàso

Uploaded 10 months ago | Loading

Yàkasun tìm mu gobi mɔwà, kà mà dabìru mu kù rà kɔ̀kɔ̀ dàa kɔ̃sagii te kpɛ̃. Yàsuma ìta biikà yen bɛn duurìbun biru i n dà bɛn gbaàrù bere nɔm yìru yàsuma tia sɔɔ, kpà i n dà sɛ̃ɛ̀ kurenu kà gbàre kɔ̀kɔ̀ kpɛmi yì i ko wa kpuro kɔsukuwà i goò kà bɛn nɔma. N weenɛwà ba n dà kɔ̀kɔ̀ nin kàsuu kò, dòmi ma ba kùn gè kue, i ǹ kà gãanu gaa yarìɔ bɛn gbaà ni sɔɔ
Current language
Bariba
Produced by
Agro-Insight and FAO
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors