<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Glè kíjé kpɔ́n do bà ahwangɔnu wánvú fifamɛ̀ tɔ́n lɛ́

Uploaded 7 months ago | Loading

Gletinkɛn lɛ́ nɔ vɛ’kwɛ, co ɔ́, ye ka kpe nǔ ɖe wu bo nɔ wa ɖo ahwan fun xa wanvu nɛ́ ɔ́ sín alinu mɔ ɔ́. Ɖo aklunɔzangbla ayizɛn nukɔntɔn lɛ́ mɛ ɔ́, mi nɔ yi kije gle mitɔn lɛ́ kpɔn azɔn we ɖo aklunɔzangbla ɖokpo mɛ, bo nɔ viva azin lɛ́ kpó wanvu lɛ́ kpó sín kun do, kpó alɔ kpó. Gle kije kpɔn bo ba wanvu nɛ lɛ ɖo taji, ɖo e mɛvo ɔ́, mi na mɔ nǔ bo na ya ɖo fufonu ǎ.
Current language
Fon
Produced by
Agro-Insight and FAO
Share this video:

Related Videos

How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

Recent Videos

With thanks to our sponsors