<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Izityalo ezomeleleyo kwibedi zokutyala

Uploaded 7 months ago | Loading

iLegumes zubalulekile kutshintsho lwezityalo kuba luphungula ukhula kwaye lityebise umhlaba ngokongeza ibacteria ezongeza initrogen emhlabeni. Ukuqiniseka ukuba umhlaba wakho unebacteria elungileyo ungathenga wongeze irhizobium bacteria. iRhizobium bacteria ihlala iminyaka kumhlaba wakho awudingi kuyongeza qho xa utyala ilegume.

Current language
isiXhosa
Produced by
Nawaya
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors