<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Mabakod nga tanom sa ginpataas nga plot

Uploaded 3 months ago | Loading

Ang legumbre importante sa pagbaylo-baylo sang imo mga pananum tungod nga malikawan ang pagdamo sang hilamon kag makadugang patambok paagi sang pagdamo sang nitrogen fixing bakterya sa imo duta.  Para mabal -an mo nga insakto ang mga bakterya sa imo nga duta, puede ka makabakal sa inoculant sang rhizobium bacteria. Ang ini nga bakterya makatenir sa imo duta sang malawig nga mga  tinu-ig nga indi mo na kinahanglan nga mag bakal kada tapos sang imo patubas.

Current language
Hiligaynon
Produced by
Nawaya
Share this video:

With thanks to our sponsors