<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

I yìbo marùm tam koowo

Uploaded 3 years ago | Loading

Ba rà yìbo gbaaru kowà yen bìi kà yen marùm sɔ̃. Yìbo marùm mu sãawà dãa marùm mɛ̀ ba rà dì, tɔmbu ba rà  mɛ̀ kã too, dòmi mu tɔm mɔ gia 

Current language
Bariba
Produced by
DEDRAS
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors