<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Ang pag-staking ug pagpul-ong sa mga passion fruit

Uploaded 3 weeks ago | Loading

Ang usa ka maayong pagkadumala nga prutasan sa passion fruit makatahatag sa mga mag-uuma ug maayong salapi sa tibuok tuig. Niini nga video, makakt-on kita kon unsaon pag-estaka sa mga tanum ug pagpul-ong sa mga sanga sa passion fruit aron makakuha ug maayong abot.

Current language
Bisaya / Cebuano
Categories
Produced by
NOGAMU, Sulma Foods Uganda
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors