<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Kupanganya utandi wa magombo

Uploaded 8 years ago | Loading

Chirambo chesope cha pasi wandu asalya magombo.wane asajigala magombo mpera chakulya chalisiku lililyosye nambo wedjinji asalya mpera ipaso.Ali agoweremo magombo, ngagasunga ndawi jelewu,ligongo gangakawa konasika . Nambo ili yakomboleka kupanganya chindu chine chakusosekwa kwejinji mchiru,mpera  utandi wamagombo

Current language
Yao
Produced by
KENAFF, Farm Radio Trust Malawi, UNIDO Egypt, Farmers Media Uganda
Share this video:

With thanks to our sponsors