<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Fìle kɔ̀kɔ̀nu ganutia dãa bìnu sɔɔ

Uploaded 3 years ago | Loading

Gbèe wukòbu gabu bù kà ben dãa binù kɔsu yàkàsun tìma ba rà dendi. Gìna tìm mɛ mu gobi mɔ, yen biru mu sãa kari baka gbèe wukò ben bwãa dobu sɔɔ, bè ba koo kpee yi din mi kà sere yam wãa yeru.

Current language
Bariba
Produced by
Agro-Insight
Share this video:
How you can help... Your generous donation will enable us to give smallholder farmers better access to agricultural advice in their language.

With thanks to our sponsors