<<90000000>> viewers
<<240>> entrepreneurs in 17 countries
<<4135>> agroecology videos
<<105>> languages available

Kuikha ukaonde ophata pilombo pa nazale

Uploaded 8 years ago | Loading

Nthethe na nkhono ndinyatwa pontho kuna mabedi  ambeu zamasamba, zimbatafuniratu miti mbeu zinamera zile. Kapuchi ambafudza pontho, pale ambafudza maningi pana matimati na khabitchi kusiyanambo na mphilipili.Pana pilombo pinango pimbafudza mbeu za masamba pimbadya letu masambawo penango mtengo wachewo. Tingabisala kutcheru kwa masamba ale, timbasuta  maji ambakhala mmbeu muja  zingatelo mbeu imbakura pyayo panki pankiti.timbachepesa kuphatisa mankhala ophera pilombowa, thangwe timbafesuka nawo.gopesera mala dinyelo zathu kuchipatala, timbateteza pyathu mbeu zathu na ukonde. Phatiza apo,namaukonde mbeu zimbakura mwadidi

Current language
Sena
Produced by
Agro-Insight
Share this video:

With thanks to our sponsors